2001 anlitade Flexihus AB med säte i Alingsås Stefan Anderssons tjänster för att starta upp en ny husfabrik i Kristinehamn, där jobbade han som produktionschef, projektchef och fabrikschef. När Flexihus AB försattes i konkurs 2003 startade Stefan Bra Bygg i Kristinehamn AB med Prefab montering för andra hustillverkare.

Bolagets huvudsakliga arbetsuppgifter var montage av prefabricerade hus och lägenheter. Prefabhus är än idag en stor del av företagets åtaganden och Bra Bygg AB arbetar med många husleverantörer oavsett om det gäller planelement eller modulhus, stomtätt eller komplett färdigställd byggnad.

Plusshus AB som tog över lokalerna efter Flexihus AB samarbetade med Bra Bygg AB under perioden 2003–2008 vilket ledde till att Bra Bygg AB blev uppköpt av Plusshus AB som deras egen montörsavdelning. Stefan blev därmed platschef för Plusshus AB fram till och med 2011.

Under denna tid startades ett samarbete med Anders Lindqvist som hade en egen firma och jobbade som inhyrd arbetsledare åt Plusshus AB.

I slutet av 2011 slutade Stefan och Anders att arbeta åt Plusshus AB och återstartade Bra Bygg AB i Kristinehamn som ett gemensamt bolag i början av 2012.

Bra Bygg i Kristinehamn AB följer samma mönster som tidigare, bolaget växer sakta och säkert med ständigt ökad omsättning, bemanning och lönsamhet.

2016 beslutade Stefan och Anders att utöka med fler delägare i bolaget för att kunna möta den ökade efterfrågan på deras byggtjänster. Idag är det Stefan Andersson, Anders Lindqvist och Daniel Aronsson som driver Bra Bygg AB i Kristinehamn.