Vi har utvecklat en byggnadsteknik som gör att vi kan projektanpassa och ta fram bra lösningar för att snabbt få stomtät byggnad och minimerar nederbörd på grund och platta. Vi planerar, arbetsbereder och tar fram bra lösningar för att säkerställa att ingen fukt byggs in i byggnaden. Fukt i byggnad är den största faktorn till dåligt inomhusklimat.

Denna teknik ligger i företagets historia där vi jobbat mycket med prefabricerade byggelement och modulhus.

Vi har vidareutvecklat tekniken och prefabricerar så mycket som möjligt av klimatskalet på arbetsplatsen, i och med det uppnår vi ett fuktsäkert byggande.

Affärssystem

Vi är utbildade i och använder oss av digital projektstyrning med Next projektverktyg. Systemet säkerställer dokumentation av utfört arbete när det gäller tider, dagbok, fakturor, egenkontroller, foto etc.  

KMA

KMA-planerna baseras på ISO 9001 och ISO 14001. Vi projektanpassar alla våra projekt när det gäller kvalité, miljö och arbetsmiljö. Det säkerställer att våra kunders förväntade resultat och uppsatta mål nås.

Trygga, engagerade och ordningsamma

Våren 2017 började vi jobba med att ta fram en värdegrund som ett år senare resulterade i en vision som ska leda oss i arbetet.


Bra Bygg i Kristinehamn AB – Vision

Vi ska vara den lokalt ledande byggentreprenören, vi ska visa ett stort ENGAGEMANG där tidsplaner, ORDNING OCH REDA och kvalité kommer i första hand så att våra kunder upplever en TRYGGHET i köpet av våra byggentreprenader.

Vi ska alla vara professionella och visa ett trovärdigt tillmötesgående mot våra kunder i alla situationer.
Vi ska vara det självklara valet för både nya och återkommande kunder.

Vårt företag ska vara lönsamt och därmed vara en bra arbetsgivare att arbeta för. Vi ska eftersträva att aktivt arbeta med personalvård och vidareutbildningar för vår personal.

Vi ska sträva att nå en större personalmångfald med ett aktivt samarbete med yrkesskolor och arbetsförmedlingar.